středa 7. ledna 2015

Můj pohled na islám - Část 1.

Takže na úvod... :)

Přemýšlela jsem, jestli na toto téma něco vlastního napsat... Jak jsem si pročítala různé blogy a koukala na diskuze zabývající se touto problematikou, přišlo mi, že už snad bylo řečeno úplně vše. Pak jsem ale zjistila, že někteří i mně blízcí lidé buď islám vůbec neřeší, nebo si myslí, že se nás jako Evropy vůbec netýká... A tak jsem si řekla, že vše, co si o islámu myslím, a různá důležitá fakta shrnu do jednoho, možná dvou článků na blogu.

Pokud si teď říkáte "Proč právě islám", tak jste nejspíš právě jeden z těch lidí, kteří by si tento příspěvek měli přečíst. :)


Chtěla bych říct, že následující text není odborný... je to pohled od běžného občana České republiky podložený některými fakty a diskuzemi o islámu, takže ho neberte jako nějakou příručku. Samozřejmě bych byla ráda, kdybych někoho ovlivnila dle mého "správným směrem", ale každý má právo na svůj názor a to respektuji.

1) Proč tedy právě islám?

Pokud sledujete dění ve světě, víte že někde se rozmáhá jakýsi Islámský stát, krade území, podmaňuje si lidi na něm, v tom horším případě je popravuje. To je zatím dejme tomu daleko od nás. Bohužel, nemusíme ujít velkou vzdálenost na to, abychom našli stát či státy, kde už malé skupiny islamistů dokážou dělat paseku. Pro příklad nám poslouží například Anglie, konkrétně Londýn, kde mají muslimové takové územíčko, kam se běžný občan už bojí vkročit. Proč? To se můžete kouknout na tomto videu: Muslim hospitality in London. 

Dalším příkladem nám budiž Francie, kde za poslední dobu bylo několik teroristických útoků. Poslední na redakci, ve které si dovolili udělat karikaturu proroka Mohammeda. Vy byste chtěli takovéto "přátelské" území nebo spoluobčany v naší vlasti? Já tedy ne. Bohužel, muslimové mají tendenci si vytvářet takovéto izolované skupiny, a pak se domáhat svých práv. Říkáte si - na tom přece není nic špatného? Není... pokud jejich práva neomezují vaši svobodu. 

A bohužel o to v islámu jde. Islám se naprosto rozporuje s jakoukoli legislativou, protože je "nad vším". Tedy pokud se oni budou dožadovat svých práv - svobody vyznání, které jim garantuje legislativa - my přijdeme o ta svá. Možná ne dnes, možná ani ne za rok, ale jednou to přijde, pokud nebudeme ostražití. Začne to šátky na hlavách pro muslimy a může to skončit právem Sharía po celé České republice. A to jen kvůli naší toleranci a svobodě vyznání.

2) Co je vlastně islám?

Jak víte už ze základní školy, islám je náboženství. Ovšem pokud si ho prostudujete trochu hlouběji, nebo si zkrátka přečtete něco víc, než že zakladatel byl nějaký psychopat Mohammed a že jejich parťákův kodex se nazývá Korán, zjistíte, že to není až tak náboženství, jako spíše politická a mocenská ideologie. 

Zatímco náboženství legislativu většiny států pouze doplňuje, v islámských státech je islám ta hlavní mantra. Je jakousi zástěrkou pro všechno, co si muslim jaksi zamane. Je nástrojem, jak ovládat masy lidí. Přiznám se, že jsem Korán nikdy nečetla... ale pokud je jednou v nějaké knížce zmíněno (a ono je) něco o povinnosti zabíjení vlastně úplně jedno koho, nemělo by být legitimní tuto ideologii vyznávat. 

Muslimové pravidla nečerpají jen z Koránu, ale i sunny a hadísů. Korán totiž jako soubor pravidel sepsaný Alláhem často jen pro konkrétní situace nebyl dostačující. Ovšem pokud se budete dohadovat s muslimem, bude se většinou ohánět právě Koránem. Ta největší zvěrstva totiž jsou v jednotlivých hadísech od proroka Mohammeda. Pak také samozřejmě záleží na výkladech různých imámů atp. To považuji za velký problém, protože si muslimové islám vykládají odlišně. Neexistuje jeden církevní hodnostář, který by řekl, co je dobře a co špatně.

3) Libůstky z islámu

V některých státech se na základě tohoto vyznání můžete setkat s následujícími zvyklostmi... ne všude je to stejné, ale vše vychází z islámu:

- vražda ze cti - když pošpiníte čest rodiny, v podstatě jakýmkoli způsobem, rodina vás může zabít..., např. pokud je žena znásilněna jiným mužem, než jejím manželem, je zabita ona

- výpověď ženy u soudu má poloviční hodnotu než u muže - tzn., že u soudu musí vystupovat dvě ženy jako svědkyně - naproti nim stačí pouze jeden muž, např. pokud ženu někdo znásilní a ona má k tomu jen jednu svědkyni, má smůlu, potřebuje dvě

- ve věku 9 let je dívka považována za dospělou a musí se řídit islámskými zákony - dívka může být od tohoto věku provdána, muže vybere její rodina (chlapec je dospělý ve věku 15ti let)

- v islámu je pouze jeden vztah mezi mužem a ženou - pouze chtíč - žena nesmí říci svému manželovi NE a musí mu být vždy po vůli, jinak má právo ji potrestat

- žena může být potrestána, i když si muž pouze myslí, že byla neposlušná, nebo že by mohla být neposlušná - tedy musí splnit všechna manželova přání, nejen ta sexuální... a nebýt podezřelá :)

- v islámu je běžné "symbolické" potrestání ženy - tak vám to budou vykládat muslimové - údajně ženě nesmí zůstávat šrámy nebo modřiny... už pouhé potrestání je dle mého názoru nepřípustné a degradující a o tom, jak muslimové dodržují tu "symboliku", můžeme jen polemizovat...

- v některých zemích se ženy musí zahalovat... někde stačí šátek - hidžáb, někde musí nosit čádor (půl pytel), někde nikáb (celopytel s dírou na oči)  a někde burku (totál pytel na celé tělo) - rozhoduje o tom Kancelář pro islámské směrnice

- burka se nesmí sundavat dokonce ani ve vedrech ani při koupání na veřejných prostranstvích

- někde může být žena zbita, uvězněna či popravena za to, že nosí make-up - v některé zemi uvěznění za nošení make-upu znamená, že si žena musí obličej očistit bavlněnou koulí s kusy skla

- pes je dle muslimů nečisté zvíře, podle proroka Mohammeda prý sám ďábel - pokud tedy chováte pejska a rozmůže se tady islám, můžete očekávat, že ho buď nebudete moci venčit v oblastech, kde je zvýšený výskyt muslimů, nebo vám ho rovnou zakážou chovat v bytě - v některých zemích je to trestné

- v islámu je legální polygamie - ovšem pouze pro muže... ten klidně může mít čtyři trvalé ženy; naopak žena nesmí být nevěrná, jinak jí hrozí i trest smrti

- muž se se ženou může rozvést, kdy chce, i bez jejího vědomí

- žena se s mužem nesmí rozvést ani když vztah nefunguje - pouze pokud jí neposkytuje životní minimum, je impotentní, nebo s ní neměl sex aspoň jednou za čtyřicet dní

- to, že muslimové nejedí vepřové maso, je známý fakt... ovšem zvířata, která jedí, jsou porážena rituálním způsobem, který je k nim velmi krutý... říká se tomu HALAL

- ženám v islámských zemích bývá často prováděna ženská obřízka...

Shrnutí:

Tyto zvyklosti se, jak jsem řekla, stát od státu liší... určité rysy islámských zemí jsou ale společné - podřadné postavení ženy ve společnosti, dodržování zásad koránu, hadísů apod. Vždycky záleží na interpretacích koránu a hadísů imámy.

Příklad:

Žena si s někým píše na facebooku, nebo ho prostě používá. Nechce dát svému manželovi heslo pro log-in. Muž si zajde za imámem, co má dělat. Imám mu řekne: "Mohammed řekl, že muž je vždy nadřazen ženě, takže ti své heslo musí vydat." A žena musí poslušně poslechnout manžela. :)

Úsměvný příklad:

Když řeknu, že islám diktuje lidem i to, jak se mají vys*at, budu mít pravdu. Toto jsou jejich pravidla pro vyměšování:

  • zvolat „Ve jménu Alláha, Alláhu, žádám tě, zbav mě všeho zlého a hříšného!“,
  • vstoupit na toaletu nejprve levou nohou,
  • nebrat na toaletu Korán ani jakoukoli posvátnou věc,
  • nesmí se při defekaci obrátit zády k Mecce,
  • defekaci nesmí vykonávat stojící, ležící nebo nahý,
  • svléknout oblečení může jen, když je zadnice těsně nad zemí,
  • kálející nesmí pozorovat své pohlavní orgány nebo vyšlou stolici,
  • nesmí při defekaci plivat, smrkat, dívat se sem a tam, dívat se k nebi nebo se dotýkat těla,
  • čištění zadnice se provádí levou rukou a vodou, papírem nebo pískem
  • správný postup je nejprve 3× protřít zadnici toaletním papírem zepředu dozadu a zpět (v zimě pak opačně), užívají se dva, maximálně 3 prsty podle přesně daného postupu (směr a tlak),
  • při odchodu by měl muslim říct „děkuji Alláhu, že jsi mě zbavil nečistoty a dal mi úlevu“4) O co mi tedy vlastně jdeJe důležité si uvědomit, že islám není jen neškodné náboženství, kde si věří jen ti, co chtějí, a nikoho tím neobtěžují. V islámských zemích je výrazně omezena svoboda jednotlivce. Pokud tomu tak ještě není u nás, je to pouze z toho důvodu, že tu je demokracie. Lidé si stále mohou vybrat a muslimové jsou tu v menšině. 

Pokud ale začnou žádat o svá práva, nebude to jen o tom, aby "oni mohli chudáci moci nosit své šátky" "aby si tu mohli postavit mešitu, kde se chtějí pomodlit". Bude to o tom, abychom je nediskriminovali v jejich víře. A pokud je diskriminuje naše přirozené chování, naše svoboda, tak islám není kompatibilní s našimi hodnotami. 


A pokud jednou budou muslimové ve většině a "demokraticky" si odhlasují právo Sharía, tak na demokracii zapomeňte. Není to až tak nerealistický scénář... neříkám, že se to určitě stane, ale je to jedna z možností, kterou já nechci. Prosím, zajímejte se o tuto problematiku, pokud tak ještě nečiníte, dokud není pozdě.Uvědomuji si, že ten, kdo se o islám nezajímá, může zastávat ten postoj "ať si každý věří čemu chce"... bohužel v případě muslimů je tato tolerance pouze jednostranná. U nich neexistuje reciprocita, tzn. princip "jak ty ke mně, tak já k tobě", jak jsme zvyklí v naší společnosti. Dokonce je studie, která poukazuje na to, že v muslimovi solidarita evokuje naopak slabost jedince či státu a tím má pocit, že ho musí dobýt. Nehledě na to, že to je jejich hlavní mantra - bůh je pouze jeden, a to Alláh, a ten je nade vším. Tudíž i nad legislativou jakéhokoliv státu.Prosím, pokud vás tento článek oslovil, koukněte se i na stránky organizace Islám v České republice nechceme. Najdete tam pravidelné informace o dění kolem IS a vůbec fakta, co se ve světě v souvislosti s islámem děje. :) Taky se můžete připojit k jejich fb stránkám.Toto byla první část mé úvahy o islámu... budu se jí určitě věnovat i nadále. Je to jen takový začátek, kde stručně shrnuji mé obavy z tohoto náboženství či spíš, jak jsem řekla, ideologie.

Děkuji za přečtení, budu ráda za vaše odezvy. :)


Vaše Lilian Voss22 komentářů:

  1. Přečteno, díky. Já už tedy tím, jak říkáš správným směrem nasměrovaná jsem, ale vždy si ráda přečtu myšlenkové pochody na toto téma od "obyčejných" lidí. Dobrá práce.

    OdpovědětVymazat
    Odpovědi
    1. To je samozřejmě ještě lepší... vím, že už je nás spousta, co se vymezuje proti islámu, ale vím, že často je to lidem pořád jedno... nebo se nezajímají. :) Děkuju za pochvalu.

      Vymazat
  2. Díky Lilian. Dobrá práce, snad to otevře nejen oči, ale i myšlení, poněkud pokroucené u sluníčkářů ale dočkáš se i odpovědí, které budou nenávistné! Ne argumentačně,ale verbálně. Protože ti, co nemají argumenty ti buď budou spílat a nadávat a nebo se tě snažit přesvědčit, že se "mýlíš". Vytrvej. Vladimír Knieža Kijevské z IvČRN.

    OdpovědětVymazat
    Odpovědi
    1. Díky mockrát, jsem ráda, že se článek líbí... vím, že lidé z IVČRN vědí o islámu hodně, takže kladný ohlas z této sféry pro mě moc znamená. :) Snad i někomu otevřu ty oči, jak říkáte. Komentářů se fakt nebojím... jsem zvyklá psát poněkud sebedestruktivně... pořád je to to samý, jen zase z jiné sorty lidí. :)

      Vymazat
  3. Skvěle napsáno, vytrvej, máš na to talent....

    OdpovědětVymazat
    Odpovědi
    1. Milane, díky... "talent" zní opravdu krásně. Vytrvám... jednak mě to baví a tahle problematika mě zajímá. .)

      Vymazat
  4. Islám je zlo, Islám vraždí, muslimové jsou svině - slyšíme dnes ze všech koutů.
    Slyšíme bohužel pouze od těch co o islámu neví vůbec nic, jen si našli z kontextu vytržené pasáže Koránu, aniž by se snažili pochopit celou myšlenku. škoda.
    až si slečno přečtete celý korán a až konečně pochopíte, že radikální muslimové se nerovná Islám, teprve pište chytré články a urážky na něco čím někdo chce žít.
    Pochopím kritiku, pochopím to že islám nechcete v naší zemi (to i já), ale urážet Boha - ať už kohokoliv - to je to co tu válku startuje. Snažte se na věci dívat z jiné strany, prosím. Islám sám o sobě není špatný. Jsou to radikální muslimové co tu dělají peklo. Takové jaké dělali i radikální křesťané nebo radikální ateisté (Hitler,..). Ty kritizujte. Ne Islám. Ne jejich Boha.
    Děkuju, Terezie.

    OdpovědětVymazat
    Odpovědi
    1. Na to odpovím jednou větou - islám je jen jeden.

      Vymazat
    2. Terezie, když tu zmiňujete Hitlera, víte že právě on byl velikým přívržencem islámu? Velký muftí z Jeruzaléma do jeho SS Handschar neverboval 50 000 muslimů. Navíc není náhoda že ti nacisté kterým se povedlo po válce uteéct ve velké míře konvertovali právě k Islámu. S dovolením já Korán četl Česky, Anglicky i Bosensky, četl jsem i Hádisy a Sunnu, prosím poučte mě jak jsem nevzdělán v otázkách Islámu. Sám prorok Mohamed byl vrah, otrokář, psychopat a pedofil, takže jak může být víra jejímž nejdokonalejším člověkem je prorok mírumilovná?

      Vymazat
  5. Patřím do sorty lidí, kteří tuto problematiku neřeší. Ne snad proto, že by mne to nechávalo chladnou, ale zkrátka proto, že nevěřím v to, že s tímto problémem dokážeme něco dělat. Článek jsem nečetla celý, ale dovolím si jednu poznámku / jiný úhel pohledu chcete-li.
    Někde jsem četla, že Islám je v jistém ohledu stejný jako křesťanství. Avšak s rozdílem, že islám je o 500 let pozadu a tento skok se nedá dohnat přes noc. Však nezapomínejme na historii křesťanství v podobě křížových výprav, inkvizice a podobných "pochoutek"...
    Uznávám však, že tato "zaostalost" v kombinaci s arabskou mentalitou není úplně to pravé evropské... Ale jak jsem již psala - obávám se že s tím nic nezmůžeme.
    Toť můj názor.
    Díky, Týna

    OdpovědětVymazat
    Odpovědi
    1. Týno co se křesťanství týka to prošlo změnami už v 15. století, Islám neprošel žádnou změnou za 1400 existence, a na rozdíl od křesťanství Islám neumožňuje jiný výklad Koránu a Sunny než je psáno. Což je od Bible velký rozdíl, navíc bible je spíše soubor příběhů, nikoliv však návod na život jako Korán Sunna či Háddisy. Navíc když zmiňujete Křížové výpravy doplňte si znalost historie, ty byly vyhlášeny na Ochranu křesťanstva na Blízkém východě, které tam před příchodem Islámu bylo dominantní vírou. Islám před Kruciátou měl na svědomí mnoho krvavých masakrů Křesťanů a Džihádů do Evropy, Kruciády která byla vedena byla jen odpovědí na teror Islámu. A co se týká Inkvizice ta by nikdy ve Španělsku nevznikla nebýt Islámu, byla stvořena na odhalení Islámských kolaborantů v nově formovaném Španělsku. To že se vymkla kontrole je věc jiná, nicméně 270 milionů mrtvých které má Islám na svědomí dalece převyšuje jakoukoli diktaturu nebo jiné náboženství..

      Vymazat
  6. To určitě nejste jediná... jak říkám, kolem sebe mám lidi, kteří to moc neřeší, protože si jednak myslí, že s tím nic neudělají... a jednak protože to prý není aktuální. Jenže až bude, tak bude pozdě. Tu poznámku o křesťanství mají v oblibě právě sami muslimové... jenže je tady to velké ALE, které jste sama zmínila - křesťanství už prošlo nějakým vývojem, islám je pořád stejný. To je právě to... Když budete mít vlka, který ještě není domestikovaný, tak si ho taky nevezmete domů dřív, než od něj nebude hrozit nebezpečí. A tak je to s muslimy... s nimi se prostě koexistovat nedá. Nehledě na to, že islám žádné inovace nepřipouští.

    OdpovědětVymazat
  7. Tleskám, článek je úžasný! S tvými názory souhlasím, za přiblížení a nové informace ohledně islámu děkuji.

    OdpovědětVymazat
    Odpovědi
    1. Jsem ráda, že se ti článek líbil... i názorově... a že jsem tě o některé informace mohla obohatit. :) To já děkuji.

      Vymazat
  8. Skvělý článek a super blog. :) Melanie

    OdpovědětVymazat
  9. Parádní článek! Víš, že já se o tohle nezajímám...ale každý máme něco, ty islám já zvířata... není to správné, ale jak já říkám - třetí světová bude a nebude to moc dobrý zážitek a obávám se, že to bude právě tahle ideologie, která se třetí světové ujme.... je to válka s větrnými mlýny a já si myslím, že ty já a vlastně kdokoliv z normální vrstvy bez jakýhkoliv "zbraní" s tím nic nenaděláme.... Jak říkáme "co se má stát, tak se stane".... Vždycky se najde nějaký magor, co se nechá zfanatizovat jako kdysi Hitlerem....

    Loveliness By Tess

    OdpovědětVymazat
  10. Udělala jsem si můj oblíbený čaj a vrhla se do čtení. Páni! Hodně zajímavý článek o takových věcech, které si člověk v Česku ani nedokáže představit (dobře - většinu z nich). Hodně mi to připomnělo jednu knížku. Jmenuje se Bez dcerky neodejdu a mám takový dojem, že je to i zfilmováno. Možná by tě to mohlo zaujmout. Film jsem neviděla, ale knížka je naprosto někdy k neuvěření, co všechno se tam děje.
    Zpátky k článku.. Ten korán bych spálila hned na místě, když bych to dostala do ruk, protože taková nesvéprávnost žen. Je to až skoro neskutečné. Ženy jsou zkrátka jejich hračky. Mohdy ani nemůžou svévolně vyjít na ulici vynést odpadky a mnohé další. Je mi těch žen popravdě hodně líto.
    Připomíná mi to trochu i možná dobu za Hitlera. Samozřejmně jsem na světě ještě nebyla, ale takový teror a nepochopení vůči lidem...

    OdpovědětVymazat
  11. Zajímavý článek. Nejdůležitější slovo v něm je to "v některých" (státech). To, co píšeš, je sice pravda, ale není to tak všude. Byla jsem ve dvou muslimských zemích - Maroko a Turecko. A bylo mi tam dobře. Hodně dobře. Měla jsem pocit, že si tam žen váží. Že je tam svoboda, žena může pracovat, když chce, ale nemusí - muž zpravidla rodinu uživí (to v Evropě dokáže jen málo mužů), může nosit šátek, ale nemusí. Lidi tam byli pohostinní, muži gentlemani. Takže já rozhodně nesoudím islám jako celek. A myslím si, že svoboda náboženství by být měla. Samozřejmě za předpokladu, že budou v první řadě dodržovat zákony země, ve které žijí (ti v Evropě).
    Jinak jsem psala článek o mém prvním setkání s islámeme v Maroku, můžeš mrknout zde:
    já v Maroku

    OdpovědětVymazat
    Odpovědi
    1. Ano, to slovo "některý" je samozřejmě zavádějící... ale je tam pouze proto, že stát od státu se prostě ty zvyklosti liší. Ovšem oporu mají pořád stejnou - Korán a hadísy. Pak jen záleží na tom, jak si to v daném státě vyloží. A dle mého je to prostě průser. Ten naivní přístup svobody vyznání bohužel v tomto případě nefunguje. Navíc pro mě jako pro člověka je naprosto nepřípustné, aby si někdo mohl ospravedlňovat svoje činy náboženstvím. Vím, že jsi zmiňovala "musí dodržovat zákony dané země", jenže v tom je právě ten vtip. Bez práva Sharía muslim nemůže plnohodnotně vyznávat islám. Je tedy jen otázkou času, kdy si muslimové začnou prosazovat i toto... nebo se rozhodnou, že ve své zemi začnou kamenovat, obřezávat atd. Na článek mrknu. :)

      Vymazat